Leaneco logga logo Original on Transpare

CPC - CLEAN PRODUCTION CENTRE

Clean Production Center (CPC) fungerar idag som en avdelning inom Leaneco AB och  bedriver verksamhet i Hofors.

Enheten initierades ursprungligen  2008 av Hofors kommun, och Jernkontoret / Triple Steelix, tillsammans med en rad  industriföretag. Finansieringen för verksamheten har tidigare kommit från EU Strukturfonder via tillväxtverket och från regionerna Gävleborg och Dalarna. CPC är en regional utvecklingsverksamhet med fokus på hållbar utveckling.

Idag är arbetet fokuserat på att stödja och utveckla det nära samarbetet mellan akademisk forskning och industri för ny hållbar regional samhällsutveckling, genom ett nära samarbete med framförallt Högskolan i Gävle.

 

Hofors kommun  har genom den ekonomiska föreningen Entré Hofors  startat en interregional utveckling genom

projektet "Framtid Haga" som innefattar två olika utvecklingsområden i ett strategiskt attraktivt geografiskt område i kommunen. "Trädgårdsstaden"  som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning med ökad sysselsättning, integration och ny teknik för växthusproduktion och fiskodling . Det andra utvecklingsområdet heter "Kunskapsstaden" med inrättandet av ett  nytt Science Center i ett attraktivitets- och kompetenscenter för gruvdrift,

stål och verkstäder, tillsammans med 2047 Science Center.

CPC-logo_3D.png