Leaneco logga logo Original on Transpare

Leaneco AB är i grunden ett bolag som arbetar i uppdrag på konsultbasis.

Hållbar samhällsutveckling är basen vi utgår ifrån, 
och
inriktningen är att stödja ingenjörens möjligheter att
skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människan på vår planet .

Just nu arbetar vi  inom två fokusområden:

Framtidens livsmedelsförsörjning
Framtidens kompetensförsörjning

Motiveringarna är enkla: 


- Handelsunderskottet på livsmedel år 2018 var  66 miljarder  SEK. 
 

- Man gör prognoser kring att det kommer att saknas
ca 50.000 ingenjörer i Sverige år 2030. 

aboutus

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

LEARN MORE